DỊCH VỤ LƯU KHO HÀNG HÓA

Đăng lúc: 06-10-2014 04:30:08 PM - Đã xem: 4278

- Hiện nay chúng tôi có kho Miền Nam và Miền Bắc . Khách hàng có những đơn hàng cần chuyển ra hoặc chuyển vào mà chưa có kế hoạch giao hàng , chúng tôi sẽ lưu kho hàng mà không tính phí bất kỳ cho đơn hàng nào trong thời gian 30 ngày. - Hàng hoá sẽ được cam kết khi ký gửi , chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường khi mất mát , hư hỏng. - Hỗ trợ khách hàng nâng ,hạ hai đầu ,khi có yêu cầu.

DỊCH VỤ LƯU KHO HÀNG HÓA